BEGELEIDING VAN OUDEREN De vergrijzing neemt toe. Ouderen krijgen meer lichamelijke ongemakken, worden soms vergeetachtig. We willen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar soms is verhuizen naar een zorgcentrum noodzakelijk. In beide situaties kunnen mensen zich eenzaam gaan voelen. Contact met leeftijdsgenoten wordt moeilijker te organiseren. De kinderen moeten werk en gezin combineren waardoor voor vader of moeder soms weinig tijd overblijft. In een zorgcentrum doen verzorgenden hun best en ook thuis staat thuiszorg of de buurt graag klaar. Toch blijven er op een dag veel momenten over waarop u behoefte aan aanspraak kunt hebben. Wanneer u zich hierin herkent en u behoefte heeft aan iemand met wie u uw gedachten kunt delen, dan heb ik u wellicht iets te bieden. Samen kunnen we gaan kijken waar u behoefte aan heeft. Dit kan persoonlijke aandacht zijn in de vorm van gesprekken maar ik kan u ook ondersteunen bij het ontwikkelen en ondernemen van activiteiten Het contact met de oudere mens geeft mij veel voldoening. Helaas kom ik daarin vaak eenzaamheid, somberheid en gebrek aan aandacht tegen. Vanuit mijn praktijk draag ik graag een steentje bij aan het verbeteren van uw welbevinden. Mocht u geïnteresseerd zijn en (vrijblijvend) kennis willen maken, dan maak ik graag een afspraak met u. Wanneer u daar prijs op stelt, is daar één of meer van uw familieleden bij aanwezig. We zetten op papier wat u graag wilt en op welke manier u dat wilt ontvangen. Na een periode van 5 weken evalueren we samen of de ontmoetingen naar wens zijn geweest.